UCHIDA-KRAEPELIN PERFORMANCE TEST

Là bài kiểm tra của Vương Quốc Anh, có lịch sử hơn 60 năm ở Nhật Bản, là một bài kiểm tra đơn giản và độc đáo, chỉ thực hiện phép cộng một chữ số đơn giản trong 30 phút. Nó cho phép đo lường hiệu suất công việc thực tế bằng cách thực hiện công việc mô phỏng. 

Trải qua hơn 60 năm lịch sử, hơn 50 triệu người đã làm bài kiểm tra và thậm chí hiện nay nó còn được sử dụng hàng năm cho 1 triệu người tại các cơ quan công quyền, công ty và trường học. Tại các văn phòng chính phủ và/hoặc công ty, nó được sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thời điểm áp dụng. Trong trường học, nó được sử dụng làm hướng dẫn giáo dục. Đối với Đường sắt Quốc gia Nhật Bản trước đây (nay là JR), kể từ năm 1948, kỳ thi này được đưa ra như một bài kiểm tra năng khiếu nhằm ngăn ngừa những sai lầm tai nạn của người lái xe. Thậm chí về mặt thống kê, rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện bằng cách kiểm tra lại và chứng minh rằng kết quả nhận định là ổn định. Dựa trên kết quả nghiên cứu và kết quả ứng dụng, có thể nói đây là một bài trắc nghiệm tâm lý có độ tin cậy và phù hợp cao.