CAM KẾT KẾT QUẢ TƯ VẤN

Cam kết của chúng tôi trong từng giai đoạn:

  • Giai đoạn 01 – Trải nghiệm: Doanh nghiệp sẽ xác lập rõ sứ mệnh, tầm nhìn, gía trị cốt lõi. đồng thời có kế hoạch kinh doanh cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cũng như xác định rõ quy trình và các bước hoạch định nguồn lực.
  • Giai đoạn 02 – Tăng tốc: Doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận từ 2-5 lần. Đồng thời doanh nghiệp cũng xác định được sản phẩm mũi nhọn, đồng thời đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với định hướng phát triến của doanh nghiệp. và hoạch định được nguồn lực đáp ứng tiến trình bứt phá.
  • Giai đoạn 03- Đồng hành: Doanh nghiệp có được quy trình, nguồn lực (tài chính và nhân sự – xây dựng lực lượng kế thừa) đáp ứng lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thúc đẩy doanh nghiệp trở thành thương hiệu nổi bật trong nước và quốc tế. Đồng thời cam kết nâng giá trị doanh nghiệp tăng từ 10-50 lần.