EQ-SWOT: Phát triển trí tuệ cảm xúc

EQ-SWOT™ là một bảng câu hỏi tâm lý trực tuyến để đánh giá Trí tuệ Cảm xúc. Nó bao gồm 116 mục thuộc loại Likert và phải mất 10 – 15 phút để hoàn thành bằng máy tính, điện thoại thông minh hoặc bảng tính. Đây là một bảng câu hỏi tự báo cáo, việc chấm điểm kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên tiêu chí và quy chuẩn. EQ-SWOT™ cũng có hai thang đo hiệu lực mạnh mẽ.

Đối tượng
Ứng viên hoặc nhân viên ở bất kỳ cấp độ công việc hoặc độ tuổi nào. Nó phù hợp nhất trong các công việc định hướng con người (dịch vụ, bán hàng, quản lý, giáo dục,…).

EQ-SWOT đo lường lĩnh vực nào?
Nó đo lường Trí tuệ Cảm xúc, khả năng cảm nhận cảm xúc của chính mình và của người khác, cũng như tính hiệu quả trong việc sử dụng thông tin cảm xúc để định hướng suy nghĩ và hành vi. Trí tuệ cảm xúc là một khả năng có thể học được, một tập hợp các kỹ năng có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. “Mô hình hỗn hợp” EQ-SWOT™ tuân theo truyền thống khái niệm hóa EI của Goleman.

Các tính năng chính
Nhanh chóng, chính xác, sâu sắc. Tính trung thực của các câu trả lời được đo lường bằng hai thang đo có giá trị mạnh mẽ: Quản lý ấn tượng và Tự trình bày.