ANALYTEX 2023

13/09/2023 16/09/2023

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ sinh học, thiết bị chuẩn đoán, xét nghiệm, phân tích và vật tư Y tế

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trung tâm triển lãm SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

2. THỜI GIAN: NGÀY 13/09/2023 - 16/09/2023

3. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Bộ Công thương; Bộ Y Tế

4. BAN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Adpex
5. ĐỒNG BAN TỔ CHỨC:
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
  • Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

View full calendar