HỘI NGHỊ LOGISTIC 2023

05/10/2023

Logistics Summit-VN_HOA_10.2023

Tên chương trình: Hội nghị Logistic 2023

Thời gian tổ chức: 08:00-12:00, thứ Năm, ngày 05/10/2023

Địa điểm: KS InterContinental SaiGon

(Góc Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM)

Đơn vị tổ chức: Báo Đầu Tư

- SLP Logistic Vietnam

View full calendar