Triễn lãm đầu tư thương mại Việt Nam - Úc

26/10/2023

Sự kiện quy tụ đông đảo các doanh nghiệp địa phương cùng các doanh nghiệp Việt đã và đang kinh doanh thành công tại Úc. Đặc biệt, đây còn là cơ hội dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam muốn mở rộng tiếp cận thị trường Úc.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

  • Bluewise Business Advisory

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

  • Novotel Parramatta 350 Church Street, Parramatta NSW 2150

THỜI GIAN: 9:00AM- 12:00PM, ngày 26/10/2023

 

View full calendar