TIỀN HẠT GIỐNG
(Pre-seed Funding)

Vòng tiền hạt giống, hay còn gọi là giai đoạn tự gây quỹ, được coi là bước khởi động cho các vòng gọi vốn của Doanh nghiệp

Đây là lúc mà những người sáng lập đang cố gắng thúc đẩy ý tưởng ban đầu của họ đi vào thực tế. Trong giai đoạn này, vốn đầu tư chủ yếu là từ chính người sáng lập hoặc bạn bè và gia đình của họ. Cũng chính vì vậy mà nó cũng không đòi hỏi quá nhiều thủ tục giấy tờ và quy trình phức tạp.

Giá trị DN: 10.000 – 100.000 USD

Vốn kêu gọi đầu tư: ~50.000 USD

Nhà đầu tư tiềm năng:

  • Những người đồng sáng lập
  • Gia đình và bạn bè

Mục đích:

  • Hoàn chỉnh mô hình kinh doanh
  • Hoàn thiện sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Xây dựng đội ngũ nhân viên