Introduction

Năm 2023, Việt Nam có gần một triệu Doanh nghiệp. Trong đó, 97% Doanh nghiệp là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hầu hết các Doanh nghiệp này hoạt động kém hiệu quả do một số nguyên nhân như thiếu sứ mệnh, tầm nhìn, thiếu chiến lược kinh doanh, khả năng thực thi không cao.v.v…Từ đó, dẫn đến có rất nhiều Doanh nghiệp (150.000 Doanh nghiệp – theo thống kê của Bộ Công Thương) rời bỏ thị trường. Làm thế nào để giúp các Doanh nghiệp này không những vượt qua giai đoạn khó khăn đó mà còn giúp họ phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn hạn, phát triển nhanh chóng trong thời gian trung hạn, và phát triển bền vững trong giai đoạn dài hạn. Đó là lý do tại sao dự án Tư vấn Doanh nghiệp FioreCIS ra đời.

gt-4

VỀ CHÚNG TÔI

Tầm nhìn
sứ mênh
giá trị cốt lõi

ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP

EXPERT PANEL

Consultant

Master Trainer