SERIES B

Bước tiếp theo trong quy trình các vòng gọi vốn của Doanh nghiệp chính là Series B. Tại thời điểm này, Công ty đã phát triển, có cơ sở khách hàng lớn và đang tìm kiếm sự tham gia ở cấp độ các quỹ đầu tư lớn.

Khi một Doanh nghiệp kêu gọi vốn ở vòng Series B, điều đó cho thấy là sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đang phát triển đúng hướng và có được tiệp khách hàng ổn định.

Mục đích của vòng gọi vốn này chính là để phát triển quy mô doanh nghiệp bằng cách mở rộng đội ngũ, cải thiện cơ sở hạ tầng, và thâm nhập vào các thị trường mới.

Giá trị DN: 30M – 60M USD

Vốn kêu gọi đầu tư: ~30M USD

Nhà đầu tư tiềm năng:

  • Nhà đầu tư mạo hiểm
  • Quỹ đầu tư lớn (thiên về đầu tư giai đoạn sau)

Mục đích:

  • Mở rộng thị phần
  • Mở rộng đội ngũ nhân viên
  • Bắt đầu thâm nhập thị trường mới