Innonex

24/08/2023 25/08/2023

Tên chương trình: Innonex

Thời gian tổ chức: 24 - 25/08/2023

Đơn vị tổ chức:

  • Hội doanh nhân trẻ tp hcm (YBA)
  • Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp BSSC
  • CTCP xúc tiến đầu tư & hỗ trợ doanh nghiệp - IDP

Link đăng ký: https://innoex.vn/#agenda

 

View full calendar