Trait-Map® là công cụ đo tính cách và tố chất đa dạng nhất trên thị trường: 25 đặc điểm tính cách và tố chất. Dựa trên mô hình đo lường tính cách con người Big Five (OCEAN). 

Các tính năng

 • Nhanh chính xác;
 • Forced-choice questionnaire: 1 định dạng câu hỏi tiên tiếc, chỉ mất 15 – 20 thực hiện;
 • Đo lường 25 tính cách đầy đủ nhất của con người.
 • Cung cấp các báo cáo phục vụ đào tạo về Vai trò trong nhóm các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp;
 • Phục vụ cho mục đích Talent Management, Coaching & Mentoring, Organization Development
 • Ứng dụng đa dạng trong môi trường đa văn hóa
 • Báo cáo phân tích nhân, nhóm, tổ chức phân tích chuyên sâu

Các báo cáo của Trait-Map®

 • Hồ sơ tính cách
 • Đặc tính trong công việc
 • Các đề xuất phát triển
 • Vai trò cá nhân trong team
 • Phong cách xung đột
 • Phát triển kỹ năng Hợp tác, Trình bày, Thương lượng và bán hàng
 • Phong cách lãnh đạo
 • Mức độ phù hợp công việc
 • Hướng dẫn phỏng vấn
 • Báo cáo theo nhóm
 • Báo cáo excel tùy biến

Trait-Map® được phát triển, kiểm nghiệm, cải tiến khẳng định giá trị trong 15 năm. Nó được cập nhật phiên bản mới nhất năm 2016, trở thành công cụ đánh giá tính cách mang tính thực hành ứng dụng cao nhất trong các tổ chức ngày nay. Trait-Map sử dụng bộ câu hỏi mới mang tính sáng tạo, giúp người thực hiện một cách tự nhiên nhất.