Khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ tư vấn doanh nghiệp

(dành cho xây dựng lực lượng tư vấn viên chuyên nghiệp/ cấp chứng nhận từ Viện Phát triển Doanh nghiệp và tài năng VN)

dt3

Nghề tư vấn doanh nghiệp có thể nói nghề vừa là bạn thân, vừa là thầy, vừa là bác sĩ khám và diều trị bệnh cho doanh nghiệp. Họ có nhiệm vụ lắng nghe, phân tích đánh giá thực trạng cũng như mong muốn từ doanh nghiệp để từ đó vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và tình hình thực tế đưa ra giải pháp như là người dẫn đường chỉ lối, dẫn đường. Điều cần có với người làm công tác tư vấn doanh nghiệp không chỉ dừng ở sự hiểu biết uyên thâm mà còn nắm được những điều thực tế từ việc đã, đang làm trên chuyên môn với một cái tâm đủ lớn, một tầm nhìn đủ rộng để thấu hiểu được ý nghĩa của 2 chữ “đồng hành”, đưa bản thân “sống” cùng doanh nghiệp để nhìn thấu được các vấn đề thực tại, từ đó mới đưa ra những giải pháp đúng đắn và hợp lí cho doanh nghiệp một cách có căn cứ và hệ thống.

Để làm được điều này, đòi hỏi chuyên gia tư vấn doanh nghiệp phải trải qua vai trò quản lý điều hành hoặc các vị trí cấp trung cao của doanh nghiệp, khi đó mới dễ dàng tiếp nhận kiến thức, kĩ năng, công cụ, tiêu chuẩn để nhận diện vấn đề của doanh nghiệp. từ đó đưa ra lập luận sắc bén, giải pháp tối ưu và triển khai dự án tư vấn cho doanh nghiệp một cách bài bản được dựa trên phương pháp luận vững chắc.

FioreCIS không chỉ là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp mà còn mong muốn xây dựng đội ngũ tư vấn viên có nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp. Bồi đắp, nuôi dưỡng một thế hệ chuyên gia trong tương lai có chất lượng, mang sứ mệnh giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Á phát triển vững mạnh.

Chương trình mang tính ứng dụng cao, học viên trải nghiệm dự án thực tế, có cơ hội thực hành để hiểu một cách sâu sắc những gì được học và áp dụng vào các dự án sau này.

  • Kỹ thuật đào tạo và huấn luyện (Train the Trainer)
  • Kỹ năng khai vấn (Coach Skills)
  • Phương pháp phân tích, đánh giá hệ thống hóa vấn đề trong cấu trúc tổ chức vận hành Doanh nghiệp
  • Nghiệp vụ + nghệ thuật hướng dẫn & đồng hành cùng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp