SERIES C

Series C đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong các vòng gọi vốn của Doanh nghiệp. Đây cũng là giai đoạn mà Doanh nghiệp đã gặt hái được những thành công nhất định với sản phẩm và thị trường ban đầu. Việc kêu gọi vốn cho Series C nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng ở phạm vi lớn hơn.

Là một trong những giai đoạn cuối cùng, vòng Series C không chỉ bao gồm việc mở rộng các khả năng hiện tại của dự án mà còn tạo ra các sản phẩm mới. Thêm vào đó là sự đẩy mạnh đầu tư với các thị trường mới như thuê thêm các nhân viên cho thị trường đó, tiếp cận thị trường lớn hơn và gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

Giá trị DN: 100M – 120M USD

Vốn kêu gọi đầu tư: ~50M USD

Nhà đầu tư tiềm năng:

  • Quỹ đầu tư lớn (thiên về đầu tư giai đoạn sau)
  • Công ty tư nhân
  • Ngân hàng

Mục đích:

  • Mở rộng thị phần
  • Phát triển thị tường mới