Events in Tháng Mười 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023(1 event)

Khóa đào tạo trợ lý

30/09/2023

01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023
05/10/2023(1 event)

HỘI NGHỊ LOGISTIC 2023

05/10/2023

Logistics Summit-VN_HOA_10.2023

Tên chương trình: Hội nghị Logistic 2023

Thời gian tổ chức: 08:00-12:00, thứ Năm, ngày 05/10/2023

Địa điểm: KS InterContinental SaiGon

(Góc Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM)

Đơn vị tổ chức: Báo Đầu Tư

- SLP Logistic Vietnam

06/10/2023
07/10/2023
08/10/2023
09/10/2023
10/10/2023
11/10/2023
12/10/2023
13/10/2023
14/10/2023
15/10/2023
16/10/2023
17/10/2023
18/10/2023
19/10/2023
20/10/2023
21/10/2023(1 event)

Kỹ năng & Nghiệp vụ tham gia Xúc tiến thương mại

21/10/2023

22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
29/10/2023
30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023
02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
05/11/2023