SERIES A

Sau khi kết thúc hai bước khởi động trên, các vòng gọi vốn của Doanh nghiệp được tiếp tục bằng Series A với quy mô đầu tư lớn hơn. Đây là lúc mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp đã được chứng minh, cũng như xây dựng được dữ liệu khách hàng và tạo ra doanh thu.

Ở giai đoạn này, các công ty đã hình thành một kế hoạch kinh doanh cụ thể cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Số vốn đầu tư có được sẽ chủ yếu sử dụng để tiếp thị và nâng cao uy tín thương hiệu, khai thác các thị trường mới và giúp doanh nghiệp phát triển.

Song song với đó, các nhà đầu tư ở giai đoạn này thường sẽ là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Để được họ rót vốn, những nhà sáng lập cần trình bày được chiến lược sử dụng nguồn vốn rõ ràng, cũng như khả năng mở rộng quy mô trong tương lai. Chính vì vậy, những số liệu và các báo cáo doanh thu đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Giá trị DN: 10M – 30M USD

Vốn kêu gọi đầu tư: 3M – 15M USD

Nhà đầu tư tiềm năng:

  • Quỹ tăng tốc
  • Nhà đầu tư mạo hiểm
  • Quỹ đầu tư lớn

Mục đích:

  • Phát triển mô hình kinh doanh
  • Đẩy mạnh tiếp thị
  • Nghiên cứu thị trường mới