HẠT GIỐNG
(Seed Round)

Khi ý tưởng được đưa vào hoạt động trong môi trường doanh nghiệp thực sự là lúc mà người sáng lập cần thu hút thêm nhiều các nhà đầu tư bên ngoài.

Điều này giúp ích cho công ty trong việc xác định và tạo ra một hướng đi hoàn hảo cho Doanh nghiệp của mình. Số tiền huy động được ở giai đoạn này được sử dụng để nghiên cứu thêm về nhu cầu của thị trường, sở thích và thị hiếu của khách hàng, sau đó xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cho phù hợp.

Các nhà đầu tư trong vòng này thường là nhà đầu tư thiên thần. Họ cũng có thể chính là bạn bè, gia đình hoặc người cố vấn của nhà sáng lập.

Giá trị DN: 3M – 6M USD

Vốn kêu gọi đầu tư: < 3M USD

Nhà đầu tư tiềm năng:

  • Gia đình và bạn bè
  • Nhà đầu tư thiên thần
  • Nhà đầu tư nhỏ

Mục đích:

  • Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm
  • Giới thiệu sản phẩm ra thị trường
  • Tuyển dụng thêm nhân viên